Ann-Christine Samuelsson

Vice ordförande, kassör

Leg. psykolog, doktorand Stockholms universitet, STP-psykolog i klinisk psykologi med inriktning mot forensisk psykologi
Verksam vid – Kriminalvården, Riksmottagningen, Anstalten Kumla samt Anstalten Hinseberg
E-post
Telefon: 019–767 37 74, 070–642 56 80

Lennart Pålhagen

Ledamot

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi
Verksam vid tidigare psykiatrisk öppenvård
E-post
Telefon: 070–760 00 47

Veronica Stenberg

Ledamot

Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi med inriktning mot forensisk psykologi
Verksam vid – Enhetschef, rättspsykiatrisk slutenvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
E-post
Telefon: 076–114 20 10

Johanna Tjäderborn

Ledamot, webbansvarig

Leg. psykolog
Verksam vid – Kriminalvården, Anstalten Umeå
E-post
Telefon: 072-718 62 80

Carina Drugge

Ledamot

Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi med inriktning mot forensisk psykologi
Verksam vid – Kriminalvården, Anstalten Hall, Södertälje
E-post
Telefon: 08–559 398 29, 072–221 90 70