Ann-Christine Samuelsson

Vice ordförande, kassör

Leg. psykolog, doktorand Stockholms universitet, STP-psykolog i klinisk psykologi med inriktning mot forensisk psykologi
Verksam vid – Forskning och utvecklingsenheten
E-post

Lennart Pålhagen

Ledamot

Leg. psykolog, leg. psykoterapeut och specialist i klinisk psykologi
Verksam vid tidigare psykiatrisk öppenvård
E-post

Veronica Stenberg

Ledamot

Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi med inriktning mot forensisk psykologi
Verksam vid – Enhetschef, rättspsykiatrisk slutenvård, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
E-post

Johanna Tjäderborn

Ledamot, webbansvarig

Leg. psykolog
Verksam – eget bolag
E-post

Carina Drugge

Ledamot

Leg. psykolog, STP-psykolog i klinisk psykologi med inriktning mot forensisk psykologi
Verksam vid – Kriminalvården, Anstalten Hall, Södertälje
E-post