Om föreläsarna Studiedagarna 2023

Gordon A. Crews

Professor in Criminal Justice at the University of Texas Rio Grande Valley (TX). Prior to teaching, Dr. Crews worked in law enforcement. His publications include refereed journal articles and book chapters dealing with juvenile violence & delinquency, Occult/Satanic involvement by youth, and various law enforcement and correctional issues.  His primary publications focus on K-12 school violence (history of perpetrators, causes, impact, internal & external threats). His current writing projects include the life story of a convicted elementary school shooter. His current field research is revamping an Incarcerated K-12 School Violence Perpetrators Survey and Interviews project which has been ongoing in various forms since Fall 2012. He has and is serving as a Technical Consultant and Associate Producer on various documentaries dealing with school violence perpetrators and historical school shooting events

Marianne Kristiansson

Leg. lägare, specialist i rättspsykiatri, professor emerita Karolinska institutet. Rådgivare åt bl.a. SiS och polisen. Författare till ett flertal böcker.

Ida Selbing

Doktor i klinisk neurovetenskap, forskare på totalförsvarets forskningsenhet, FOI. Forsakar om ideologiskt motiverad extremism och radikaliseringsprocesser. Medförfattare till rapporten Ensamagerande våldsverkare, en översikt och analys av befintlig forskning.

Lena Ljungdahl

Lena är säkerhetsspecialist. Med bred och djup kompetens och erfarenhet av 15 år som spanare och utredare inom polisen har hon senaste åren arbetat med säkerhetstjänster i näringslivet.