Schema Studiedagarna 2023

Måndag 6:e november 2023   

09.00–10.00 Registrering och kaffe
10.00–10.30 Öppnandet av studiedagarna
10.30–12.00 Filmvisning: Raising a School Shooter    

12.00–13.15 Lunch

13.15–14.45 Gordon A Crews forts.
14.45–15.15 Kaffe
15.15–16.45 Gordon A Crews forts.

17.30–          Middag

Tisdag 7 november 2023   

8.30–10.00 Udda gärningspersoner, Marianne Kristiansson, Psykiatriker, Karolinska Institutet & Rättsmedicinalverket
10.00–10.30 Kaffe
10.30–12.00 Ensamagerande terrorister och riskbedömning av dessa  Ida Selbing,  forskare på Totalförsvarets forsknings institut, FOI.

12.00–13.15 Lunch

13.15–14.45 ”Incel”- om ofrivilligt celibat och en mansroll i kris  Stefan Krakowski, överläkare i psykiatri och författare.
14.45–15.15 Kaffe
15.15–16.00 Avslutning med utvärdering