Schema Studiedagarna 2023

SVERIGES FORENSISKA PSYKOLOGERS FÖRENINGS STUDIEDAGAR

Tema: Dödligt våld i samhället och skolan
Filmstaden Saga, Kungsgatan 24, Stockholm

Måndag 6:e november 2023

09.00–10.00 Registrering och kaffe
10.00–10.15 Öppnandet av studiedagarna
10.15–10.30 Short introduction from Gordon A Crews, Ph.D., Chair and Keith A. Ferguson Endowed Professor in Criminal Justice, The University of Texas Rio Grande Valley, on the Background of the Documentary and his personal experiences with shooters and families profiled
10.30–12.00 Filmvisning: Raising a School Shooter
12.00–13.15 Lunch
13.15–14.45 Overall Crime Rates, Trends, and Characteristics in Sweden
Gordon A Crews
14.45–15.15 Kaffe
15.15–16.45 K-12 School Violence in the United States: History, Perpetrators, Trends, and Characteristics
Gordon A Crews
17.30–20.00 Middag – Dinner
Resturang Tabbouli City, Regeringsgatan 70

Tisdag 7 november 2023

8.30–10.00 Ensamagerande våldsverkare och riskbedömning av dessa
Ida Selbing, doktor i klinisk neurovetenskap, forskare på Totalförsvarets forsknings institut, FOI.
10.00–10.30 Kaffe
10.30–12.00 Pågående dödligt våld i offentlig miljö
Lena Ljungdahl, säkerhetspecialist.
12.00–13.15 Lunch
13.15–14.45 Udda gärningspersoner
Marianne Kristiansson, leg. läkare, specialist i rättspsykiatri, professor emerita, Karolinska Institutet. 
14.45–15.15 Kaffe
15.15–16.00 Avslutning med utvärdering