Deltagande vid Psykologidagen 2019 – Tema Brott

Styrelsen för Sveriges Forensiska Psykologers Förening (SFPF) var representerade och deltog vid Psykologidagen 2019 med tema BROTT (http://www.psykologidagen.se/).

Psykologidagen är en intresse- och arbetsmarknadsmässa som hålls varje vår på Blåsenhus i Uppsala. Det är ett tillfälle för intresserade att lära sig mer om ämnet och för studenter, arbetsgivare och andra yrkesverksamma att mötas och knyta kontakter inför framtiden. Mässan 2019 ägde rum under lördagen den 23/3 och det firades då 10-årsjubileum.

Under dagen träffade vi framförallt psykologer och psykologstudenter med intresse för det forensiska fältet. Vi i styrelsen ställde ut och pratade med intresserade besökare samt deltog i speed-dejtning där vi svarade på frågor kring föreningen, våra respektive yrken och verksamheter.

Psykologidagen med SFPF:s monter i bakgrunden

SFPF:s monter med representanter från styrelsen och intresserade deltagare

Representanter från SFPF:s styrelse – Emma Bolund Lauenstein, Ann-Sofie Hansson Pourtaheri & Karin Trägårdh

Representanter från SFPF:s styrelse – Karin Trägårdh, Lennart Pålhagen & Carina Drugge