Historik

Sveriges Forensiska Psykologers förening, SFPF, bildades den 29 november 2002 i Örebro och blev en yrkesförening inom Psykologförbundet 2003. Läs mer om Psykologörbundets hemsida

Vid det första mötet träffades Stefan Andersson (KVV) Thomas Nilsson (RMV), Ann-Sofie Hansson Pourtaheri (RPV) samt Jean-Michel Saury (SiS) och en interimistisk styrelse bildades. Våra första studiedagar i oktober 2003 handlade om Aggressivitet och då hölls även vårt första årsmöte.

Som medlem i SFPF kan du vara delaktig i arbetet inom det forensiska området, med olika fokus. I dagsläget arbetar vi med att utforma en specialistutbildning. Vi anordnar medlemsmöten där vi nu främst diskuterat innehåll och upplägg för utbildningen. Varje höst anordnar vi ett tvådagars seminarium på ett tema som berör vårt område. Dag 1 är ägnat forskning och dag 2 klinisk verksamhet. Teman under åren har bl.a. varit AggressivitetSanning och lögn, Personlighetsstörningar, Missbruk, Psykopati, Riskbedömning och Våld mot kvinnor och barn. Studiedagarna är lokaliserade till Stockholm och Göteborg.