Bli medlem

Sveriges Forensiska Psykologers Förening (SFPF) är en förening för dig som på olika sätt arbetar med eller har ett intresse av forensisk psykologi. Som medlem i SFPF har du möjlighet att skapa dig ett nätverk inom detta område, utbyta erfarenheter och vara en del av att föra fram den unika kunskap som forensiska psykologer besitter.
Vem kan bli medlem?
SFPF är öppen för alla psykolger som är yrkesverksamma inom:
SiS – Statens institutions Styrelse
RMV – Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatrisk utredning
RPV – Rättspsykiatrisk behandling
KV – Kriminalvården
Polisen
Övrig psykiatrisk verksamhet
Vi välkomnar även psykologer som på olika sätt arbetar med personer som är misstänkta, har dömts för brott eller arbetar med brottsoffer. Vi ser även gärna psykologstuderande med intresse för forensisk psykologi som medlemmar.
Vad kostar det?
Årsavgift
200 kr
100 kr för studerande/pensionärer
100 kr för stödmedlem
Betala in årsavgiften på pg nr 11 88 06 – 9 så behandlas din ansökan i styrelsen och därefter får du ett välkomstbrev.
OBS! Vid betalning glöm inte att ange ditt namn och att det gäller medlemsavgift.