Vad gör vi på SFPF?

Vårt huvudsakliga uppdrag är att skapa en mötesplats för alla som arbetar som forensiska psykologer. Vi vill göra det möjligt för alla som arbetar inom detta område att förkovra sig ytterligare och det långsiktiga målet är att höja statusen på arbetet och processen.
 

Vad är forensisk psykologi?

Den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Forensisk psykologi innefattar psykologisk verksamhet inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polis- och domstolsväsende men också vissa delar av allmänpsykiatrisk verksamhet.
Psykologen inom det forensiska området behöver omfattande kunskaper i juridik, organisation och etik. Som forensisk psykolog är man på olika sätt verksam genom rättskedjan, från brott till verkställighet och behandling men också förebyggande arbete. Till exempel kan den forensiska psykologens uppdrag innefatta riskbedömning, utredning och behandling såväl som gärningsmannaprofilering, polisförhandlingens psykologi och förhörspsykologi.