Program Studiedagarna 2019

Torsdag 21 november

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.30 Ordförande öppnar studiedagarna
10.30 – 12.00 Karolina Sörman, neurobiolog och forskare vid Karolinska Institutet
Känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Martin Lardén, psykolog och författare, chef för enheten för behandlingsprogram vid Kriminalvården samt sakkunnig vid SBU
SBU-rapport: Risk- och behovsbedömning av ungdomar avseende återfall i våld och annan kriminalitet
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.45 Malin Bergman, psykolog och metodutvecklare, samt Kristina Jerre, forskningsledare vid avdelningen för utveckling av vård och behandling, Statens institutionsstyrelse (SiS)
Kriminalvårdens program PULS (Problemlösning, Umgänge, Livsmål och Självkontroll) – för unga omhändertagna för vård enligt LVU och/eller dömda till sluten ungdomsvård enligt LSU.

17.00 – Middag

Fredag 22 november

08.30 – 10.00 Essi Viding, professor vid University College London
Ihållande antisocialt beteende hos barn och unga – kognitiv testning, hjärnavbildning och genetisk forskning
10.00 – 10.30 Kaffe
10.30 – 12.00 Essi Viding, forts…
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 13.45 Avslutning och utvärdering

Välkomna!