Studiedagarna 21-22 november, 2019

Konferensen hålls på Clarion Hotel Sign, Östra Järnvägsgatan 35, 111 20 Stockholm
Tema: Unga med risk för antisocial och psykopatologisk utveckling
Program för Studiedagarna

Föreläsare vid årets studiedagar:

Essi Viding, prisbelönad professor vid University College London som forskar på ihållande antisocialt beteende hos barn och unga genom kognitiv testning, hjärnavbildning och genetisk forskning.
https://www.rosalindfranklinstem.com/essi-viding-developmental-psychopathologyhttps://www.youtube.com/watch?v=vX_FPzyZdxIhttps://www.ucl.ac.uk/pals/people/essi-viding.

Malin Bergman, psykolog och metodutvecklare, och Kristina Jerre, forskningsledare vid avdelningen för utveckling av vård och behandling, Statens institutionsstyrelse (SiS), berättar om pilottestning av Kriminalvårdens program PULS (Problemlösning, Umgänge, Livsmål och Självkontroll) för unga omhändertagna för vård enligt LVU och/eller dömda till sluten ungdomsvård enligt LSU.
https://www.kriminalvarden.se/behandling-och-vard/behandlingsprogram/vald/puls/

Martin Lardén, psykolog och enhetschef på Kriminalvården med bakgrund inom SiS berättar om en SBU-rapport som släpps i slutet av oktober om risk- och behovsbedömning av unga avseende våld och annan kriminalitet
https://www.sbu.se/sv/pagaende-projekt/metoder-for-risk–och-behovsbedomning-vid-allvarligt-kriminellt-beteende/

Karolina Sörman, neurobiolog och forskare vid KI som tillsammans med professor Marianne Kristiansson i september släpper boken “Psykopaten – verkligheten bortom myten”. Karolina Sörman är medicine doktor, forskare vid Centrum för psykiatriforskning, Karolinska institutet och enhetschef för Fortbildningen vid Centrum för psykiatriforskning. Hon forskar bland annat om känslokyla och psykopatiska drag i ungdomsgrupper.
https://medarbetare.ki.se/people/karsor https://www.youtube.com/watch?v=wPltvemwUG0

Anmälan till studiedagarna kommer att vara tillgänglig inom kort
(Sista anmälningsdagen: 21 oktober, 2019)

Kostnad: Icke medlem 4,100 kr, Medlem 3,500 kr
Medlemsavgift betalas in på postgiro 118806 – 9
Årsavgiften är 200 kr, 100 kr för studerande och 100 kr för stödmedlemskap