EVENT 2020: Sexualbrottets psykologi

Tema: Sexualbrottets psykologi: bedömning och bemötande av barn, ungdomar och vuxna med sexuella beteendeproblem.

Talare:

Leg. psykolog Ulla Thorslund pratar på temat Barn och unga med sexuella beteendeproblem – om vikten av att göra riskbedömningar. Ulla har 20 års erfarenhet av arbete med ungdomar i slutna verksamheter (SiS och Kriminalvård). Ulla är en mycket uppskattad föreläsare och flitigt anlitad expert när det gäller barn och unga med sexuella beteendeproblem. Ullas viktiga arbete för att förbättra ungas levnadsvillkor noteras i hennes engagemang i Safe Selfie Academy Advisory Board, Ungarelationer.se samt ADHD-banken.se. Ulla jobbar i dag i sin egen verksamhet och på slutet av eventet finns möjlighet att ställa frågor till henne gällande att bedriva egen firma inom det forensiska fältet.

Föreläsningen med Ulla Thorslund som lösenordsskyddad PDF [18 Mb]

Johanna Lätth, leg. psykolog och specialist i klinisk forensisk psykologi, är aktuell med boken Sexualbrottets psykologi: bemötande, bedömning och behandling. Johanna har lång erfarenhet av arbete med sexualbrottsdömda vuxna personer. Idag jobbar hon på Kriminalvårdens huvudkontor och har varit med och utvecklat, ackrediterat och implementerat Kriminalvårdens senaste sexualbrottsprogram Seif.

Föreläsningen med Johanna Lätth som lösenordsskyddad PDF [1,1 Mb]