Program SFPF studiedagar 2020 – INSTÄLLT

Torsdag 23 april

09–10 Registrering, fika – Alla nätverk (Foajén)
10.00-12.00 forts. möjlighet till registrering för deltagare anmälda via SFPF (Foajén)

Fokusområde: Framtidens forensiska vård
10.00–10.55 Framtidens forensiska vård , föreläsare Märta Wallinius – Alla nätverk (Christina Nilsson-salen)
11.05–12.00 Vem är den rättspsykiatriska patienten? föreläsare Peter Andiné och Natalie Laporte – Alla nätverk (Christina Nilsson-salen)
12.00–13.00 Lunch, postervisning – Alla nätverk (Foajén) – Alla får anmäla posters

Fokusområde: Att bedöma och hantera risk för våld i forensiska sammanhang
13.00–13.55 Riskbedömning i forensiska sammanhang: hur ska vi göra för att få det att funka i praktiken? Föreläsare Sara Levin – Forensiska psykologer (Grupprum)
14.10–15.10 Strukturerad hantering av risk för våld, workshop del 1, föreläsare Märta Wallinius och Johan Berlin – Forensiska psykologer (Grupprum)
15.10–15.40 Fika – Alla nätverk (Foajén)
15.40–16.40 Strukturerad hantering av risk för våld, workshop del 2, föreläsare Märta Wallinius och Johan Berlin – Forensiska psykologer (Grupprum)
16.40–17.00 Summering av dagen, reflektioner – Forensiska psykologer (Grupprum)

18.00– Middag

Fredag 24 april

Fokusområde: Utredning och behandling (av aggression) i forensiska sammanhang: ny teknik, nya möjligheter?
09.00–09.55 Neurovetenskapen bakom aggression, föreläsare Carl Delfin – Forensiska psykologer (Grupprum)
09.55–10.25 Fika – Alla nätverk (Foajén)
10.25–11.15 Översikt över ny teknik i utredning och behandling i forensiska sammanhang, föreläsare Kristina Sygel – Forensiska psykologer (Grupprum)
11.30–12.15 Virtual Reality Aggression Prevention Training – workshop del 1, föreäläsare Stéphanie Klein Tuente och Märta Wallinius – Forensiska psykologer (Grupprum)
12.15–13.15 Lunch – Alla nätverk (Foajén)
13.15–14.45 Virtual Reality Aggression Prevention Training – workshop del 2, föreläsare Stéphanie Klein Tuente och Märta Wallinius – Forensiska psykologer (Grupprum)
14.45–15.00 Summering, framåtblick studiedagar 2021 – Forensiska psykologer (Grupprum)

 

Alla lokaler är på Växjö Konserthus.

Med anledning av att resvägen för våra deltagare kan vara lång är registreringen öppen under hela förmiddagen under dag 1, vilket framgår av programmet ovan. Där framgår det även att föreläsningarna under förmiddagen dag 1, fika dag 1 och 2, postervisning dag 1 och middag dag 1 hålls tillsammans med övriga nätverk. Resterande del av studiedagarna (föreläsningar/workshops eftermiddagen dag 1 och hela dag 2) hålls exklusivt för SFPFs deltagare.

Välkomna!