Program Studiedagarna 2022

Kriminalitet och den mänskliga hjärnan

Vad betyder det i den kliniska tillämpningen?

Tisdag  24  maj 2022

09.00 – 10.00 Registrering och kaffe
10.00 – 10.30 Öppnandet av studiedagarna
10.30 – 12.00 Adrian Raine, dep. Criminology, Psychiatry and Psychology,University of Pennsylvania. Neurocriminology: Dissecting The Biological Roots of Violence.
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Amir Sariaslan Dr in Forensic Epidemiology at Oxford univ.Hur påverkar gener och miljöfaktorer kriminalitetsrisk?
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16. 45 forts. Amir SariaslanHur påverkar gener och miljöfaktorer kriminalitetsrisk?
17.00 – Middag

 

Onsdag  25  maj 2022

8.30 – 10.00 Johan Eriksson/ David Ivarsson, leg. Psykologer Kriminalvården

Forensisk KBT -behandling WS

10.00 – 10.30 Kaffe
10.30 – 12.00 forts. Johan Eriksson / David Ivarsson
Forensisk KBT -behandling WS
12.00 – 13.15 Lunch
13.15 – 14.45 Dr. Brittany Evans, senior lecturer in Criminology
Biological and social antecedents of antisocial behaviour
14.45 – 15.15 Kaffe
15.15 – 16.00 Avslutning med utvärdering

Välkomna!

Till anmälan