SFPF Studiedagar 23-24 april 2020 – INSTÄLLT

OBS! INSTÄLLT!
Konferensen hålls vid Växjö konserthus i samarbete med Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och psykolog, docent och forskningschef Märta Wallinius samt forskare Stéphanie Klein Tuente.
Tema: Aggression – bedömning av risk och framtidens behandling med VR-teknik

 • Att bedöma och hantera risk för våld i forensiska sammanhang
  • Framtidens forensiska vård
  • Riskbedömning i forensiska sammanhang
  • Strukturerad hantering av risk för våld, workshops
 • Utredning och behandling (av aggression) i forensiska sammanhang: ny teknik, nya möjligheter?
  • Neurovetenskapen bakom aggression
  • Översikt över ny teknik i utredning och behandling i forensiska sammanhang
  • Virtual Reality Aggression Prevention Training – workshops

Länkar:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30081863

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/unik-vr-behandling-mot-aggression-testas-inom-rattspsykiatrin

PROGRAM – SFPF studiedagar 2020

 

 

Föreläsare:

Märta Wallinius, Forskningskoordinator Rättspsykiatriska regionkliniken Växjö, Leg. psykolog, Med.dr., Institutionen för kliniska vetenskaper, Lund, Lunds universitet. Märta är projektledare för den största satsningen på rättspsykiatrisk forskning någonsin i Sverige och leder, inom ramarna för detta, ett flertal projekt som berör kartläggning och behandling av aggression.

Stéphanie Klein Tuente, PhD student vid Groningen university, fr o m 2020-01-01 post doc på Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö.  Stéphanie har, tillsammans med sin handledare, utvecklat en ny behandlingsmetod för behandling av aggression; virtual reality aggression prevention training (VRAPT); och håller just nu på att slutföra en första utvärdering (RCT) av denna metod i forensiska sammanhang.

Peter Andiné, Docent i rättspsykiatri vid Göteborgs universitet och forskningsaktiv inom CELAM (Centre for Ethics, Law and Mental Health, https://celam.gu.se), Universitetslektor i rättspsykiatri med inriktning mot experimentell neurobiologi vid Institutionen för Neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, Överläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Verksamhetsområde Rättspsykiatri, och Rättsmedicinalverket, Rättspsykiatriska avdelningen Göteborg, Vetenskapligt råd i rättspsykiatri vid Socialstyrelsen.

Johan Berlin, leg. psykolog och doktorand vid Rättspsykiatriska regionkliniken i Växjö och Medicinska fakulteten, Lunds universitet. Johan arbetar på en avhandling med titeln “Aggression in forensic settings: elucidating its measurement and enhancing its management through patient collaboration”.

Carl Delfin, Doktorand, Fil. mag., Rättspsykiatriska regionkliniken, Region Kronoberg (Carl har en filosofie magisterexamen i psykologi från Högskolan Kristianstad (2014), en filosofie kandidatexamen i sociologi, inriktning kriminologi, från Linnéuniversitetet i Växjö (2013) och är sedan 2016 antagen som doktorand vid institutionen för neurovetenskap och fysiologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet. Carl har även läst kurser inom bland annat neurovetenskap, medicinsk genetik, medicinsk fysik, socialpsykologi och vetenskapsteori.). Carl arbetar med en avhandling neurokognitiva, neurofysiologiska och beteendemässida dimensioner av begreppet disinhibition.

Kristina Sygel, Psykiater, Rättspsykiater, Med.dr., verksam vid Rättsmedicnalverket (RMV) i Huddinge. Kristina har skrivit en avhandling om användandet av simuleringsmetoder i bedömning och hantering av våldsbrottslingar, med ett specifikt fokus på partnervåldsbrottslighet. Kristina arbetar nu med utveckling av Virtual Reality-baserade kartläggnings- och behandlingsmetoder för forensiska sammanhang tillsammans med Märta Wallinius.

Nathalie Laporte, Personalvetarexamen från Linnéuniversitetet (2010), filosofie magisterexamen i psykologi från Göteborgs Universitet (2012) och är sedan hösten 2015 antagen som doktorand vid Institutionen för kliniska vetenskaper i Lund, Medicinska fakulteten vid Lunds Universitet. Natalie har bland annat studerat rättspsykologi i utredningar och domstol, ilska/aggression och personlighetspsykologi i relation till syskonplacering. År 2010 började Natalie arbeta vid Rättspsykiatriska Regionkliniken i Växjö och är sedan januari 2016 en av projektledarna för klinikens förbättringsarbete ”genombrott.nu”. Nathalie undersöker i sin avhandling självriktad aggressivitet hos unga, vuxna våldsbrottslingar och rättspsykiatriska patienter, bl.a. med fokus på funktion av dessa beteenden och betydelsen av barndomstrauma, emotionsregleringsförmågor och disinhiberade beteenden.

Sara Levin, Leg psykolog, Med.dr, IMH Linköpings Universitet och Rättspsykiatriska regionkliniken i Vadstena. Sara har nyss disputerat med en avhandling inriktad på implementeringsvetenskap och riskbedömningar inom psykiatrin.

 

SFPF:s konferens i april 2020 kommer att samarrangeras med ytterligare tre forensiska nätverk – Foreniska socionomer och kuratorer, Forensiska arbetsterapeuter och Nätverket för rättspsykiatrisk omvårdnad – framförallt för nätverksspecifika aktiviteter och fortbildning, men också med möjlighet till vissa gemensamma aktiviteter.

Vid konferensen kommer det att hållas en posterutställning där deltagare kan bidra med kunskap inom det forensiska fältet. För att anmäla sig till postervisningen ange detta i samband med anmälan (under Andra önskemål eller frågor).

När det gäller boende/hotell rekommenderar vi våra deltagare att boka detta i god tid. Exempel på centrala och för konferensen närliggande hotell i Växjö är Konferenshotellet (Elite Park) och Elite Stadshotellet i Växjö.