EVENT 20:e September 2021

Tema: Kvinnor i våldsamma extremistmiljöer

Tid: 10-12

Sista anmälningsdag: 16 September

Talare: Amir Rostami, född 1981 i Teheran, är svensk polis, författare, doktor i sociologi och docent i kriminologi. Han forskar inom kriminologi vid Stockholms universitet sedan 2009 och vid Institutet för framtidsstudier sedan 2011.
Källa: Wikipedia

 

Intresserad? Anmäl dig nedan:


Jag är medlem och deltar utan kostnadJag är inte medlem och men vill bli och betalar in medlemsavgiften till postgiro 11 88 06 – 9.

Årsavgift
200 kr för psykologer som är medlemmar i Sveriges Psykologförbund
100 kr för studerande/pensionärer
100 kr för stödmedlem (exv. psykolog som inte är medlem i Sveriges Psykologförbund och den som inte är psykolog men intresserad av ämnet)