Årsmöte 2022

Tid: 9.00 – 10.00 – Årsmöte

Tid: 10.00 – 11.00 – Ev. uppföljande event, information kommer inom kort

Anmälan: Öppen fram till 25:e mars, dokument skickas ut till alla som anmäler sin senast 11 mars.
Anmälan är öppet för medlemmar i Sveriges forensiska psykologers förening och sker enligt nedan. Årsmötet är kostnadsfritt.
Vill du bli medlem så anmäl dig på: https://www.forpsyk.se/om-foreningen/bli-medlem/

En påminnelse till dig som är medlem, kom ihåg att betala medlemsavgiften för 2022

Du kommer att få en länk till Teams-möte skickat till din epost. Anslut gärna till länken i god tid.