• Nyheter och arkiv

Psykolog till Riksmottagningen, anstalten Kumla Sista ansökningsdag: 2013-11-18

Kriminalvårdens uppgift är att genom frivård och fängelser verkställa de påföljder som domstol dömer ut, driva häkten och utföra transporter samt göra personutredningar i brottmål. Uppgifterna ska utföras på ett sätt så lagföring kan ske effektivt och återfall i brott förebyggas. I all verksamhet värnar vi starkt om humaniteten och respekten för den enskildes integritet och rättssäkerhet, utan att kompromissa i fråga om samhällets säkerhet och trygghet. Verksamhetsområde Kumla är en sluten anstalt med högsta säkerhetsklass. Verksamheten leds av en kriminalvårdschef tillsammans med ett antal kriminalvårdsinspektörer. Vid anstalten finns kriminalvårdens riksmottagning för män, dit vi nu söker två psykologer. Läs mer på vår hemsida www.kriminalvarden.se

ARBETSUPPGIFTER
Tjänsten består i grunden av 100 % kliniskt psykologarbete vid Riksmottagningen. Riksmottagningen är en avdelning där alla långtidsdömda män initialplaceras för utredning avseende riskbedömning och beslut om verkställighetens utformning. Utredningen syftar till att belysa den dömde och hans situation ur en mängd olika aspekter och arbetet genomförs av ett utredningsteam där kontaktman, utredare och psykolog ingår. Psykologutredningen syftar till att bedöma bland annat personlighetsstörningar, psykiatrisk problematik, missbruk samt att kartlägga förekomsten av neuropsykiatriska störningar. Vidare ska eventuell risk för återfall i olika typer av våldsbrottslighet hos varje enskild individ bedömas och användas som underlag för de säkerhetsmässiga ramar som bör gälla under den kommande verkställigheten. Utredningen syftar också till att utmynna i förslag på tänkbara strategier eller åtgärder för att hantera de risker som anses föreligga.

Psykologutredningen sker huvudsakligen inom ramen för tre olika typer av checklistor från vilka ställningstagande görs om framtida risker. Bedömning av risken för framtida våld sker genom tillämpning av Historical Clinical Risk -20 (HCR-20; Webster, Douglas, Eaves & Hart, 1997), för sexuellt våld används Sexual Violence Risk -20 (SVR-20; Boer, Hart; Kropp & Webster, 1997) och när det gäller risker för framtida partnervåld används Spousal Assault Risk Assessment guide (SARA; Kropp, Hart, Webster & Eaves, 1999). Underlaget för bedömningen inhämtas från befintligt aktmaterial i form av 7§-utredningar, rättspsykiatrisk undersökning, personutredning och domar men även genom tester och frågeformulär som administreras på Riksmottagningen samt avdelningsobservationer och eventuella referenser som inhämtats av utredare eller kontaktman.

KVALIFIKATIONER Du är leg psykolog. Erfarenhet av psykiatri och psykiatrisk diagnostik är meriterande. Intresse för utvecklingsarbete mot forskning på området värdesätts. Arbetet förutsätter god samarbetsförmåga, nyfikenhet och öppenhet för att lära sig att arbeta efter strukturerade manualbaserade utredningsmetoder samt god förmåga att uttrycka sig i tal och skrift.

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter