• Nyheter och arkiv

Remissavisering Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning

Remiss: Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning (SOU 2012:76)

http://www.regeringen.se/content/1/c6/20/36/60/08f05c0b.pdf

 

Sammanfattning

Utredningens övergripande uppdrag har varit att klarlägga om regleringen i frågor som gäller utbildning för barn och unga vid hem för vård eller boende (HVB), särskilda ungdomshem och sjukhus eller annan motsvarande institution behöver förtydligas. I uppdraget har även ingått att utreda om distansundervisning i vissa fall bör vara ett alternativ till reguljär undervisning för elever i de obligatoriska skolformerna samt gymnasieskolan och gymnasiesärskolan.


Förbundet önskar få in våra synpunkter senast den 16 april 2013.

 

Skicka synpunkter till föreningen via info@forpsyk.se senast 10 april.

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter