• Nyheter och arkiv

Remiss avseende "Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. (Ds 2012:36)"

Remiss:

Departementspromemorian Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd.

(Ds 2012:36)

 

Innehåll:

I juni 2012 enades regeringen och Miljöpartiet de gröna om att personer som håller sig undan verkställighet av avvisnings- eller utvisningsbeslut och personer som vistas i landet utan att ha ansökt om nödvändiga tillstånd för detta ska få tillgång till subventionerad vård motsvarande den vård som asylsökande har tillgång till idag.

 

Överenskommelsen är en del av ramöverenskommelsen om migrationspolitiken som de båda parterna enades om den 3 mars 2011.

 

Promemorian innehåller förslag som syftar till att genomföra förslagen iöverenskommelsen mellan regeringen och Miljöpartiet de gröna.

 

Remissunderlag, se bifogad länk:

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/200285

 

Förbundet vill ha våra synpunkter senast den 1 november 2012

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter