• Nyheter och arkiv

Remissavisering "Bättre behörighetskontroll" (SOU 2012:42)

Från: Socialdepartementet

 

Remiss: Bättre behörighetskontroll (SOU 2012:42)

 

Innehåll: Utredningen föreslår att vissa begränsade uppgifter i Socialstyrelsens register över legitimerad personal inom hälso- och sjukvården ska få göras tillgängliga för allmänheten via Internet. Uppgifter som får göras tillgängliga är den legitimerades namn, födelseår, yrke samt datum för legitimation. Vidare föreslås att vårdgivare ska få beredas direktåtkomst till i princip samtliga uppgifter i registret. Enligt utredningen innebär förslaget att uppgifterna i Socialstyrelsens register blir tillgängliga på liknande sätt som i de övriga nordiska länderna och att den som söker information får reda på att yrkesutövaren är legitimerad eller inte. Förslaget föreslås träda i kraft den 1 januari 2013.

 

Remissunderlag, se bifogad länk: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/194089.

 

Förbundet vill ha synpunkter från föreningen senast den 15 oktober 2012.

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter