• Nyheter och arkiv

Psykiatrilagsutredningen presenterades i veckan

Psykiatrilagsutredningen har haft i uppdrag att bl.a. göra en översyn av den psykiatriska tvångsvårdslagstiftningen samt lämna förslag till en ny lagstiftning på området och avseende psykiskt störda lagöverträdare. Utredningen har i frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare haft att utgå ifrån de förslag som Psykansvarskommittén lämnade för cirka tio år sedan i betänkandet Psykisk störning, brott och ansvar, SOU 2002:3.

 

Psykiatrilagsutredningens betänkande "Psykiatrin och lagen – tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd, SOU 2012:17"  som överlämnades till socialminister Göran Hägglund i tisdags innehåller bland annat följande förslag till förändringar;

 

 Utredningen föreslår bl.a. att all lagstiftning om den psykiatriska tvångsvården ska samlas i en ny lag. Psykiatrisk tvångsvård ska alltid syfta till att sätta patienten i stånd att frivilligt medverka till nödvändig vård och att få honom eller henne att ta emot det stöd som han eller hon behöver.

 

Enligt utredningens förslag ska det även i fortsättningen krävas att den som ska bli föremål för psykiatrisk tvångsvård lider av en allvarlig psykisk störning. Utredningen föreslår också att patienten måste ha ett påtagligt behov av psykiatrisk vård för att han eller hon ska kunna ges tvångsvård.

I den nya lagstiftningen ska det tydligt framgå vilka tvångsåtgärder som får användas inom den psykiatriska tvångsvården och under vilka förutsättningar tvång får användas. I syfte att skapa en bättre kontroll över användandet av tvångsåtgärder ska det även inrättas en särskild nämnd som ska ha till uppgift att i vissa undantagsfall meddela tillstånd till tvångsåtgärder som går utöver det som sägs i lagen.

 

När det gäller frågor som rör psykiskt störda lagöverträdare har utredningen i stort anslutit sig till de förslag som lämnades av Psykansvarskommittén. Detta innebär att rättspsykiatrisk vård ska avskaffas som påföljd. I stället ska man ta hänsyn till behovet av psykiatrisk vård i samband med verkställigheten av påföljden.

 

(Källa: Psykiatrilagsutredning Pressmeddelande http://www.sou.gov.se/pdf/2012/pressmeddelanden/Ändrade%20regler%20för%20psykiatrisk%20tvångsvård.pdf)

 

Här är länken till hela betänkandet: http://www.regeringen.se/sb/d/15773/a/189660

 

 

 

Kommentera gärna:

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste kommentarer

Senaste nyheter