• Nyheter och arkiv

Specialistkurs i forensisk psykologi

Välkommen till kursen Klinisk forensisk psykologi!

 

Kursen vänder sig till legitimerade psykologer inom klinisk forensisk psykologisk verksamhet och innehåller bl.a. inslag om juridik, organisation, ledarskap och etik. Psykologens roll och arbetsmiljö diskuteras. Genomgående betonas ett forskningsperspektiv.

 

Kursen startar under hösten 2012. Undervisningen kommer att ske i seminariefom under sammanlagt fem heldagar. Examination sker genom inlämningsuppgifter. Kursen har 15 platser. Om du har ett antagningsbesked till specialistutbildningen har du förtur. Övriga platser lottas ut. Mer information hittar du i kurskatalogen från Karolinska Institutet. Sista anmälningsdag är 2012-04-16. Anmäl dig på antagning.se. Kursens anmälningskod är KI-61025.

 

Psykologförbundets specialistråd har nyligen godkänt kursen som specialistkurs inom området klinisk psykologi. Vi rekommenderar dig som är intresserad av en specialistutbildning i klinisk psykologi med forensisk eller annan inriktning att redan nu göra en ansökan. Ansökningshandlingar m.m. hittar du på Psykologförbundets hemsida. Kursen har utformats i samarbete med Sveriges Forensiska Psykologers Förening, som är en yrkesförening inom Psykologförbundet.

 

Vi som är ansvariga för kursen är Åsa Eriksson och Knut Sturidsson. Vi är båda legitimerade psykologer, medicine doktorer vid Karolinska Institutet och har lång erfarenhet från området klinisk forensisk psykologi.

 

Hör av dig till oss för mer information!

 

Åsa Eriksson                                                          Knut Sturidsson

asa.eriksson@ki.se                                              knut.sturidsson@ki.se

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter