Sveriges Forensiska Psykologers Förening

 
  • Startsida

Välkommen till Sveriges Forensiska Psykologers Förening!

Sveriges Forensiska Psykologers Förening (SFPF) är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Föreningen består av medlemmar i Sveriges Psykologförbund och stödmedlemmar med gemensamma intressen inom forensisk psykologi.

Extra årsmöte samt föreläsning om kvinnliga förövare!

24 mars, 13.00 – 16.00
Konferens, Vasagatan 48, Sthlm


Sveriges Forensiska Psykologers Förening välkomnar dig som medlem till ett extra insatt årsmöte kl. 13.00 – 14. 00 där ekonomisk redovisning samt presentation av ny styrelse kommer äga rum.

 Styrelsen välkomnar även leg. psykolog Karin Trägårdh som kommer att föreläsa om CELAM - Center for Ethic, Law and Mental Health och närmare beskriva deras forskningsprojekt "Kvinnliga förövare av grovt/dödligt våld”. Karin Trägårdh presenterar artikeln "A Time Trend Study of Swedish Male and Female Homicide Offenders from 1990 to 2010".

Föreläsningen kl. 14.00 – 16.00 är endast avsedd för dig som medlem i SFPF.

Styrelsen hälsar dig som medlem varmt välkommen!

O.S.A


Anmäl dig till årsmötet och/eller endast föreläsningen genom att maila ditt namn till SFPF på info@forpsyk.se senast 23 mars

Medlemsavgift betalas in på postgiro 118806 - 9
Årsavgiften är 200 kr, 100 kr för studerande och 100 kr för stödmedlemskap
 
Varmt välkomna!

Vad är forensisk psykologi?

Forensisk psykologi är den gren av psykologin som skall integrera det psykologiska kunskapsområdet i den juridiska och kriminalpolitiska kontexten.

 

Den forensiska psykologins huvudområden är:

  • Utredning när det gäller personer som begått eller misstänks för att ha begått brott.
  • Behandling och rehabilitering när det gäller personer som begått eller misstänks för att ha begått brott.
  • Metoder för utredning och analys samt insamlande och utvärdering av material i anslutning till enskilda rättsfall.
  • Behandling när det gäller personer som antas varit utsatta för brott.
  • Utbildning, information, förebyggande arbete och lagstiftningsfrågor och konsekvenser av kriminalpolitiska åtgärder.

Den forensiska psykologins arbetsområdet är väl avgränsat och omfattar när det gäller utredning, behandling och rehabilitering fyra verksamhetsområden:

Ungdomsvårdens forensiska status har blivit tydligare i och med Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Bli medlem du också!

Läs mer

Senaste nyheter

Vad är nytt och intressant inom den forensiska psykologins forskningsområde?

Nyhetsarkiv