• Startsida

Välkommen till Sveriges Forensiska Psykologers Förening!

Sveriges Forensiska Psykologers Förening (SFPF) är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Föreningen består av medlemmar i Sveriges Psykologförbund och stödmedlemmar med gemensamma intressen inom forensisk psykologi.

Årsmöte och event 2018 i Stockholm

Datum: tisdagen den 13 februari.
Lokal: Psykologförbundet, Vasagatan 48, Stockholm 
Tider och schema:
10.00-11.00 Styrelsemöte - styrelsemedlemmar
11.00-12.00 Årsmöte – avser samtliga medlemmar
12.00-13.00 Lunch – för samtliga anmälda (plocklunch)
13.00-15.00 Event – avser medlemmar
.
Tema event: Från Rättsmedicinalverket, Malin Pauli, leg psykolog, PhD, är inbjuden för att presenterar sin forskning och modeller kring psykopati, CAPP - Comprehensive Assessment of Psychopathic Personality

     Schema Studiedagarna 16 – 17 November

Konferensen hålls på Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm.

Här hittar du programmet för Forensiska dagarna 2017

Studiedagarna 16-17 november, 2017
Konferensen hålls på Hotell Sheraton, Tegelbacken 6, Stockholm

Att arbeta med SKAM
 - känna igen, bemöta och hantera

Skam är smärtsam och starkt obehaglig. Om förmågan att hantera skam brister kan reaktioner som att förneka, undvika och förvränga bli följden. Skam och reaktioner på skam kan lägga sig i vägen och hindra utredningsprocess och framsteg i behandling.

Årets kursdagar har fokus skam, tecken på skam samt hur hantera skam i klinisk verksamhet – utredning, behandling och vid psykoterapi.

I arbetet med psykologutredning som en terapeutisk intervention, som exempelvis vid Therapeutic Assessment, är klientens trygghet i processen avgörande. Att arbeta för att psykologinsatsen ska minska klientens skam är inte bara etiskt och ansvarsfullt, det är även ett sätt att bereda väg för en efterföljande positiv behandling.

Under studiedagarna kommer du öva på specifika psykologiska interventioner för att hjälpa klienter ur skamgreppet. Dessa interventioner är generiska, alltså inte knutna till någon specifik terapimetod, och direkt kliniskt användbara.

Du kommer även få ökad kännedom i hur psykologens/behandlarens egen skam kan både begränsa effektivitet som empatin för klienten. Under kursdagarna hålls särskilt fokus på forensiskt sammanhang.


Anmälan till studiedagarna gör du här
Sista anmälningsdagen är 28 september, 2017
Detaljerat program samt lokal läggs ut i augusti, 2017


Kostnad: Icke medlem 3.600 kr, Medlem 3.000 kr

Medlemsavgift betalas in på postgiro 118806 - 9
Årsavgiften är 200 kr, 100 kr för studerande och 100 kr för stödmedlemskap


 

Vad är forensisk psykologi?

Forensisk psykologi är den gren av psykologin som skall integrera det psykologiska kunskapsområdet i den juridiska och kriminalpolitiska kontexten.

 

Den forensiska psykologins huvudområden är:

  • Utredning när det gäller personer som begått eller misstänks för att ha begått brott.
  • Behandling och rehabilitering när det gäller personer som begått eller misstänks för att ha begått brott.
  • Metoder för utredning och analys samt insamlande och utvärdering av material i anslutning till enskilda rättsfall.
  • Behandling när det gäller personer som antas varit utsatta för brott.
  • Utbildning, information, förebyggande arbete och lagstiftningsfrågor och konsekvenser av kriminalpolitiska åtgärder.

Den forensiska psykologins arbetsområdet är väl avgränsat och omfattar när det gäller utredning, behandling och rehabilitering fyra verksamhetsområden:

Ungdomsvårdens forensiska status har blivit tydligare i och med Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Bli medlem du också!

Läs mer

Senaste nyheter

Vad är nytt och intressant inom den forensiska psykologins forskningsområde?

Nyhetsarkiv