• Startsida

Välkommen till Sveriges Forensiska Psykologers Förening!

Sveriges Forensiska Psykologers Förening (SFPF) är en yrkesförening inom Sveriges Psykologförbund. Föreningen består av medlemmar i Sveriges Psykologförbund och stödmedlemmar med gemensamma intressen inom forensisk psykologi.

Event 27 september, 2018 i Göteborg

Datum: torsdagen den 27 september, 2018.
Lokal: Hôtel Eggers, Göteborg, Drottningtorget 2-4.

Tider och schema:
11.00–12.00 Styrelsemöte - styrelsen
12.00–13.00 Lunch - styrelsen
13.00–15.30 Event – avser alla medlemmar

Tema event: vad säger forskningen idag om Sexualbrottspreventiv behandling – ROS? Psykolog Bengt Hasselrot ger oss en genomgripande redovisning av behandlingsprogrammets utformning, revidering, grupp vs. individ, evidens!

Eventet är kostnadsfritt!
 

Studiedagarna 15-16 november, 2018
Konferensen hålls på Elite Park Avenue Hotel, Göteborg, Kungsportsavenyn 36-38
 

Tema; Rättspsykologi, Förhörsmetodik och Vittnespsykologi 

Föreläsare; Mark Fallon, NCIS special agent, security specialist, autor to "unjustifiable means" - then inside story of how the CIA, Pentagon and US Government conspired to torture. 

Per-Anders Granhag professor i psykologi, Göteborgs universitet - Vittnespsykologi

Polisen Stockholm - Förhörsmetodik - genomgång av praktiska förhörsmodeller och utvidgad redovisning för hur förhörssituationer byggs upp, dess struktur och hur bäst genomföra dessa. 

Anmälan till studiedagarna gör du här

Sista anmälningsdagen är 28 september, 2018 

Detaljerat program läggs ut i augusti, 2018 

Kostnad: Icke medlem 4,100 kr, Medlem 3,500 kr 
Medlemsavgift betalas in på postgiro 118806 - 9 
Årsavgiften är 200 kr, 100 kr för studerande och 100 kr för stödmedlemskap 

Preliminärt schema studiedagarna 15-16 nov, 2018. 
Torsdag 15 nov; 
09.00-09.45 Registrering och fika. 
09.45-10.00 Intro. 
10.00-12.00 Föreläsning, Mark Fallon 
13.00-17.00 Föreläsning, Mark Fallon 
18.00-22.00 Middag 

Fredag 16 nov
08:30/09.00 - 12.00 Föreläsning, Pär-Anders Granhag 
12.00-13.00 Lunch 
13.00-15.30 Föreläsning, Polisen Stockholm
 

Vad är forensisk psykologi?

Forensisk psykologi är den gren av psykologin som skall integrera det psykologiska kunskapsområdet i den juridiska och kriminalpolitiska kontexten.

 

Den forensiska psykologins huvudområden är:

  • Utredning när det gäller personer som begått eller misstänks för att ha begått brott.
  • Behandling och rehabilitering när det gäller personer som begått eller misstänks för att ha begått brott.
  • Metoder för utredning och analys samt insamlande och utvärdering av material i anslutning till enskilda rättsfall.
  • Behandling när det gäller personer som antas varit utsatta för brott.
  • Utbildning, information, förebyggande arbete och lagstiftningsfrågor och konsekvenser av kriminalpolitiska åtgärder.

Den forensiska psykologins arbetsområdet är väl avgränsat och omfattar när det gäller utredning, behandling och rehabilitering fyra verksamhetsområden:

Ungdomsvårdens forensiska status har blivit tydligare i och med Lag (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård.

Bli medlem du också!

Läs mer

Senaste nyheter

Vad är nytt och intressant inom den forensiska psykologins forskningsområde?

Nyhetsarkiv